Privacybeleid

PRivacy Statement | Dansstudio Ro-LO

Opslag van Klantgegevens

Dansstudio Ro-Lo, gevestigd aan de Meijer van leeuwenstraat 10, 5348 J.W in Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar via info@dansstudiorolo.nl 

Dansstudio Ro-Lo

Dansstudio Ro-Lo verwerkt persoonsgegevens. We willen dit graag op een juiste en zorgvuldige manier doen. Op 25 mei 2018 zal voor alle bedrijven, instellingen en overheden de nieuwe Privacy wet van kracht gaan. Dit geldt ook voor ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dansstudio Ro-Lo verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Deze gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboorte datum
  • Les gegevens
 

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

  • Relatiebeheer
  • Ledenadministratie
 

Website en social media

Dansstudio Ro-Lo zal geen gegevens delen met noch verkopen aan derden

Dansstudio Ro-Lo gebruikt gegevens en foto’s ter promotie op de eigen website en of sociale media. Dansstudio Ro-Lo hoeft hier geen expliciete toestemming voor te vragen. Toestemming geschiedt schriftelijk door het invullen en inleveren van de leskaart. De gegevens zullen worden geregistreerd in de beveiligde computeromgeving van Dansstudio Ro-Lo

Daarnaast heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@dansstudiorolo.nl 

Administratie van dansstudio Ro-Lo

Dansstudio Ro-Lo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dansstudio Ro-Lo) tussen zit.

De administratie van Dansstudio Ro-Lo geschied via beveiligd computersysteem. Ledengegevens worden in de administratie verwerkt door dansstudio Ro-Lo.

Akkoord privacyverklaring opdrachtgevers

Leden moeten akkoord gaan met de privacyverklaring van Dansstudio Ro-Lo. De privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van Dansstudio Ro-Lo. Leden gaan akkoord met ondertekenen van deze verklaring  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dansstudio Ro-Lo bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ledengegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Leden die na 7 jaar niet actief zijn geweest als lid bij Dansstudio Ro-Lo zullen uit het klantsysteem worden verwijderd.

 

Contactgegevens

Dansstudio Ro-Lo
Meijer van leeuwenstraat 10
5348 JW OSS
Nederland

info@dansstudiorolo.nl 

06-46287771 (Rolf  Hoeks) 
06-25507574 (Lobke Boeijen-van der Wende)